ltrl-red-full

Siste nytt

Internasjonal merksemd for Raundalselva

Det internasjonale samfunnet fått med seg det aukande presset om utbygging av Raundalselva. For å auka merksemda i global skala, har fleire organisasjonar slått seg saman gjennom å kasta ljos på verneverdiane til elva, som stadig vert viktigare i takt med at den globale naturkrisa forverrar seg, og truslane aukar. Bli med oss å utforska den viktige rolla vi alle spelar i å verne planetens dyrebare ressursar!

Har du brukt Raundalen til rekreasjon?

Blogg arkivet

Lesarinnlegg: Den sanne draumen om vill natur

03/11/2016

Silje Skorve Paulsen: «Voss – bygda som la draumane sine i røyr» – eit skremmande døme på nytt slagord om me byggjer kraftverk i den verna elva. Skal me verkeleg la det skje?

Les meir

Sterke opplevingar, eller berre rør?

30/10/2016

I STADEN BURDE Voss kommune­ vera solidarisk med kultur- og reiselivet sitt. Her er det inovasjonskraft og stå-på-vilje. Dette miljøet er med på å skapa eit interessant miljø å etablera seg i også for kunnskapsbedrifter av ymse slag.

Les meir

Innspel frå Ekstremsportveko

26/10/2016

Ekstremsportveko er eit resultat av nærleik til urørt natur på Voss.

Les meir

Innspel til flaumsikring av Vossovassdraget frå Voss Naturvernlag

26/10/2016

Voss naturvernlag har utarbeida forslag til løysing på korleis Vangen kan flomsikrast utan inngrep i den verna delen av vassdraget.

Les meir

Natur & Miljø: Finner lite der det skal bygges

23/10/2016

De finner lite, selv der det bugner av truede arter og sjeldne naturtyper. I det siste er det avdekket en rekke saker der kraftselskapenes innleide konsulenter har oversett store naturverdier. Det fører ofte til at utbyggeren får legge elva i rør.

Les meir

Hordaland: Som å saga av greina ein sit på

20/10/2016
,

Voss kommune har reiseliv som satsingsområde. Og dette er eit reiseliv basert på naturopplevingar og aktivitet. Då vert ei utbygging av Raundalselva som å saga over greina ein sit på.

Les meir

Innspel frå Voss Jeger- og Fiskarlag

20/10/2016

Nokre år etter flaumsenkinga av Vangsvatnet i 1991 var Vossolaksen i praksis utrydda. Den gong vart anleggsarbeida gjennomført utan noko som helst form for vernetiltak for den verdifulle laksebestanden i vassdraget.

Les meir

Lesarinnlegg: Voss – bygd av ekte ressursar

16/09/2016

Margrethe Alm: Me har trua på at dei folkevalde klarar å sjå at Voss har klart å trekkja til seg kompetanse på grunn av den urørte naturen vår. Naturen har spelt på lag med kommunen. No må kommunen spela på lag med naturen.

Les meir

Lesarinnlegg: Våte draumar og glatt debatt

14/09/2016

Silje Skorve Paulsen: Om me klarar å investera i og ta vare på naturen vår, vil eg seia at Voss framleis er verdas råaste plass å leva. Det vil sikkert fisken også tenkja, men det skal eg ikkje lata som eg veit noko om.

Les meir

Lesarinnlegg: Flaumar på nytt

07/09/2016

Trygve Refsdal: I tillegg vil skog og ein rikare markvegetasjon, strølag og jordsmonn gje oss ei større evne til å ta i mot høg nedbør og halda på vatnet ei tid. Også det vil virka dempande på flaumtoppar.

Les meir