ikkje-legg-vare-draumar-i-royr

Samling for nærleik til natur

Måndag 14. November 2016 tek me gruppe-bilete av alle som vel å bu på Voss grunna nærleik til natur. Verdiskapning på Voss ligg i at folk ynskjer å bu og jobbe her. Dette vil me syna politikarane no når dei snart skal velje tiltak for å dempa flaumtoppane.

Agenda:
16:00 Oppmøte på torget. Ta gjerne med heile familien!
16:10 Kort innlegg om saka
16:20 Gruppebilete
16:30 Avslutning og servering av suppe frå OSC

Stad: Torget framfor Tre Brør

Etter seansen vil Dumpster Divas spele nokre av dei vakre songane deira i kjellaren på Tre Brør. Sjå smakebit på Facebook-sida deira.

VELKOMEN!

Obs: Dette er ei god-stemning-samling, ikkje ein protest-demonstrasjon. Verdiskapning på Voss ligg i at folk ynskjer å bu og jobbe her. Dette vil me syna politikarane no når dei snart skal velje tiltak for å dempa flaumtoppane.