22/04/2010

Verdiskapning i Raundalen 2010

Denne rapporten skildrar ein fråflytningstrua dal som no kan bli redda av kraftutbygging. Utbygginga skal gi ny veg til dalen og sikra grunneigarar inntekter i hundre-millionars-klassen.