18/06/2020

NVE rapporten om flaumsikring i Vossavassdraget

NVE rapporten (2020) om flaumsikring i Vossavassdraget NVE har utgreia alternativ for flaumsikring på Voss. Rapporten vart utgitt i 2020, og du kan finna heile rapporten her: https://www.nve.no/nytt-fra-nve/nyheter-skred-og-vassdrag/flaumsikring-langs-vossovassdraget-moglege-loysingar-og-nye-kart/

22/04/2010

Verdiskapning i Raundalen 2010

Denne rapporten skildrar ein fråflytningstrua dal som no kan bli redda av kraftutbygging. Utbygginga skal gi ny veg til dalen og sikra grunneigarar inntekter i hundre-millionars-klassen.