NVE rapporten om flaumsikring i Vossavassdraget

NVE rapporten (2020) om flaumsikring i Vossavassdraget NVE har utgreia alternativ for flaumsikring på Voss. Rapporten vart utgitt i 2020, og du kan finna heile rapporten her: https://www.nve.no/nytt-fra-nve/nyheter-skred-og-vassdrag/flaumsikring-langs-vossovassdraget-moglege-loysingar-og-nye-kart/

Les mer