Bilde (73)

NIVA: Undersøkelse av Vossovassdraget 1977

NIVA utførte i 1977 ei undersøking av vannkvaliteten i Vossovassdraget. Sjå utdrag av undersøkinga her: undersokelse-vossovassdraget-1977.pdf

Obs: Denne undersøkinga var gjort før renseanlegget på Gjernes kom, men den syner likevel samanhengen mellom dei ulike elvene, og kor viktig Raundalselva, og flaumar generelt er for vasskvaliteten i Vangsvatnet og nedstraums.