let-the-river-live

Meld deg på nyhetsbrevet, og du får beskjed når elva trenger deg!

Please enable JavaScript in your browser to complete this form.
Navnet ditt
Din epost
Desse opplysningane vert kun brukt av organisasjonen for Raundalselva for å sende ut relevant informasjon. Du kan når som helst melde deg av, og opplysningane vert aldri delt med andre.
Play Video

Målet med denne kampanjen er enkelt: Å bidra til å holde Raundalselva frittflytende, slik den alltid har vært. Å la elva leve. Å la Raundalselvas økosystem blomstre, slik det har gjort i tusenvis av år. Å la barn leke, og voksne også. Å la lokalbefolkningen fortsette å finne ro i naturen. Å la turister komme på besøk og la seg imponere av de ville omgivelsene. Å la kunstnere bli inspirert av stedets rå skjønnhet. Å la padlere flyte. Å la fisken svømme. Å la elven leve.

HVORFOR SKAL VI HOLDE ELVEN FRITTFLYTENDE?

Raundalselva er spektakulær. Den er en av de få elvene på Vestlandet som er tilnærmet uforandret. Vannet er rent, så rent at du kan drikke det rett fra elva. Drikkevannskilden i Prestegardsmoen ble kåret til Norges beste drikkevann i 2023. Raundalen har et rikt fugleliv, store områder med villskog som huser fjellrev og villrein, og elva har blomstrende fiskebestander. Her finnes et rikt biologisk mangfold og mange rødlistede arter.

Raundalen er populær blant turister som kommer for å oppleve et av de siste uberørte villmarksområdene i Europa. Andre kommer for å nyte den uberørte elva.

Selv om det finnes noen gårdsbruk i dalen, består størstedelen av Raundalen av store områder med urørt natur og skog. Elva har vært vernet siden 1986 som en del av Varneplanen, den nasjonale verneplanen for et utvalg elver i Norge.

Ringedalsdammen_Skjeggedal_TyssoII-1-1-e1692901346248

TRUSSELEN FRA VANNKRAFT

Kampen for å holde Raundalselva frittflytende begynte på 1960-tallet. På den tiden drev vannkraftselskaper lobbyvirksomhet for å bygge ut elva. Dette ble stoppet i 1986, da elva endelig ble vernet.

I 2014 flommet elven over, og med den fulgte en ny bølge av argumenter. Dessverre var noen av husene på Voss og Evangar bygget svært nær elvebredden, og i 2014 ble en del hus og bedrifter skadet av flomvannet. Det var da diskusjonen gikk fra vannkraft til flomforebygging.

Mellom 2014 og 2022 stilnet diskusjonen om dambygging i Raundalsevla, og mange huseiere, bedrifter og lokalbefolkning tok saken i egne hender og satte opp enkle flomforebyggende tiltak hjemme for å forberede seg på neste gang elva flommet. Andre gjorde det ikke.

Høsten 2022 kom sesongens regnvær. I år var det over gjennomsnittet.
For de fleste som hadde forberedt seg og satt opp flomvern hjemme, var flommen en ulempe. Andre hadde imidlertid ikke forberedt seg, og det ble store skader.

Nå, i 2023, krever en liten, men høylytt gruppe mennesker to 80 kvadratmeter store tunneler som leder Raundalselva under bakken, gjennom fjellet og ut i Granvinsfjorden. Dette er beregnet til å koste svimlende 4 milliarder kroner (350 millioner euro). Denne enorme summen penger for å ødelegge vernet natur og redde noen få hus fra flom vil med stor sikkerhet bli avvist av norske rikspolitikere, og tilhengerne av tunnelen har foreslått å bygge en demning i Raundalselva for å betale for flomtunnelene.

Lærdom fra Teigdalen

Teigdalselva er en sideelv til Vosso, og er blant annet kjent for sin store dobbelfoss sett fra veien. Teigdalen er demmet opp av Voladammen, og reservoaret fylles opp av elver fra ulike avløp via tunneler for å maksimere energiproduksjonskapasiteten.

I 2022 betydde det at når det kom mye regn, ble magasinet fylt opp, for lagret vann i magasinet betyr vannkraft lagret til senere. Men regnet fortsatte, magasinet ble dramatisk fylt opp, og resultatet var at volumet av en oversvømmet Teigdal OG utslippet fra det dårlig forvaltede magasinet fikk unaturlige vannmengder til å fosse nedstrøms. La det ligge et øyeblikk. Evanger ble så hardt rammet av flommen i 2022 på grunn av en demning og elver som ble ledet i tunnel. Og løsningen noen etterlyser? En demning og tunneler. Ironi i sin reneste form, ikke sant?

Voladam-downstream-river-teigdal

Teigdalselva "sommervannstand" (nedafor Voladammen)

teidalselva-kraakefossen-2022-11

Teigdalselva flom 2022 (Kråkefossen / "Double drop")

ELVEKJEMPERE

Organisasjoner som kjemper for sunne elver

Engasjer deg

Send oss ditt navn og epost, og vi sender deg informasjon når noe nytt skjer!

Please enable JavaScript in your browser to complete this form.
Navnet ditt
Din epost
Desse opplysningane vert kun brukt av organisasjonen for Raundalselva for å sende ut relevant informasjon. Du kan når som helst melde deg av, og opplysningane vert aldri delt med andre.