Natur & Miljø: Finner lite der det skal bygges

De finner lite, selv der det bugner av truede arter og sjeldne naturtyper. I det siste er det avdekket en rekke saker der kraftselskapenes innleide konsulenter har oversett store naturverdier. Det fører ofte til at utbyggeren får legge elva i rør.

Les mer

Natur Vest: Verneverdig vassdrag foreslått utbygget

Kraftselskapa drøymer om at Noreg skal bli Europa’s grøne batteri. I realiteten utgjer den totale norske vasskrafta berre ein prosent av energibehovet i Europa, men argumentet vert likevel brukt for å bygge ut fleire av våre små og store vassdrag, også dei som er verna.

Les mer

Børge Brende: Beskytt norske vassdrag!

Børge Brende: Å TA VARE PÅ miljøet i vassdragene kan karakteriseres som Norges «regnskogsansvar». Våre mange høye fjell og høytliggende vidder, ofte i kort avstand fra sjøen, kombinert med en variert geologi, mange fosser, innsjøer, elver, daler og fjorder, gjør at Norge har et vassdragslandskap som er blant de mest storslåtte og varierte i verden. Vassdragene og fjordene er det mest særegne ved norsk natur sett i et globalt perspektiv.

Les mer