Beskytt norske vassdrag!

Av Børge Brende

“Å TA VARE PÅ miljøet i vassdragene kan karakteriseres som Norges «regnskogsansvar». Våre mange høye fjell og høytliggende vidder, ofte i kort avstand fra sjøen, kombinert med en variert geologi, mange fosser, innsjøer, elver, daler og fjorder, gjør at Norge har et vassdragslandskap som er blant de mest storslåtte og varierte i verden. Vassdragene og fjordene er det mest særegne ved norsk natur sett i et globalt perspektiv.”

“En rikelig tilgang på energi fra vassdragene var et hovedelement i velstandsveksten i Norge på begynnelsen av forrige århundre. Men denne utbyggingen påvirker også økosystemene i vassdragene. Av verdens tyve høyeste fossefall er ni i Norge. Syv av disse er tørrlagt eller sterkt berørt av kraftutbygging. Totalt har vi utnyttet over 70 prosent av våre største vassdrag og 20 av landets 25 største innsjøer til energiformål.”

Frå kronikk i Dagbladet, skrive av tidlegare miljøvernminister Børge Brende. Les heile artikkelen her.