Finner lite der det skal bygges

Artikkel i Natur & Miljø: De finner lite, selv der det bugner av truede arter og sjeldne naturtyper. I det siste er det avdekket en rekke saker der kraftselskapenes innleide konsulenter har oversett store naturverdier. Det fører ofte til at utbyggeren får legge elva i rør.

Sjå heile artikkelen her: Utbygger-Finner-Lite.pdf