mjølfjell

Natur Vest: Verneverdig vassdrag foreslått utbygget

Kraftselskapa drøymer om at Noreg skal bli Europa’s grøne batteri. I realiteten utgjer den totale norske vasskrafta berre ein prosent av energibehovet i Europa, men argumentet vert likevel brukt for å bygge ut fleire av våre små og store vassdrag, også dei som er verna.

Artikkel i Natur Vest belyser nokre av desse sakene. Sjå heile artikkelen her: Naturvest-Utdrag-Kraftutbygging.pdf