hordaland-20100527_artikkel-framside

Som å saga av greina ein sit på

Artikkel i Hordaland publisert i 2010 – vel så aktuell i dag som den gong.

Frå artikkelen: «Voss kommune har reiseliv som satsingsområde. Og dette er eit reiseliv basert på naturopplevingar og aktivitet. Då vert ei utbygging av Raundalselva som å saga over greina ein sit på, seier Anne Grethe Bakke, som er dagleg leiar i Destinasjon Voss. Ho har teke initiativ til oppropet frå reiselivsnæringa. Oppropet er elles signert Ole Warberg, reiselivsdirektør i Bergen Reiselivslag, Dag Aksnes, leiar for styringsgruppa i Norwegian Center of Expertice for Tourism og Wenche Salthella, bransjesjef for reiseliv i NHO Hordaland.»

Sjå heile artikkelen her: Artikkel om Raundalselva