NVE rapporten om flaumsikring i Vossavassdraget

NVE rapporten (2020) om flaumsikring i Vossavassdraget NVE har utgreia alternativ for flaumsikring på Voss. Rapporten vart utgitt i 2020, og du kan finna heile rapporten her: https://www.nve.no/nytt-fra-nve/nyheter-skred-og-vassdrag/flaumsikring-langs-vossovassdraget-moglege-loysingar-og-nye-kart/

Les mer

Millionbutikk for Voss

Millionbutikk for Voss Artikkel i Avisa Hordaland 26. oktober 2016: Veko er blitt millionbutikk. Ekstremsportveko, Voss Vind og Voss Active nådde i 2015 samla omsetningstal på nær 44 millionar kroner. Bedriftene er starta opp av folk frå samme miljø, som har gjort leiken til eit samfunnsnyttig levebrød. Dei samarbeider, speler på kvarandre sine unike kvalitetar. Voss Active…

Les mer

Vollar som lokal flomsikring

Flaumvollar og opparbeiding av flaumdempande vegetasjon kan sikre utsette område ovanfor Vangen mot flaumar, dei kan vere estetisk vakre og utvide rekreasjonsområda langs vassdraga. Moglegheitene er mange, og dei treng ikkje vere grusomt kostbare. Multiconsult har utgreid flaumvollar som eit mogleg alternativ, og det vil vere naturleg å utgreie kor effektive slike tiltak kan være.

Les mer

Samling for nærleik til natur

Måndag 14. November 2016 tek me gruppe-bilete av alle som vel å bu på Voss grunna nærleik til natur. Verdiskapning på Voss ligg i at folk ynskjer å bu og jobbe her. Dette vil me syna politikarane no når dei snart skal velje tiltak for å dempa flaumtoppane.

Les mer