Samling for nærleik til natur

Måndag 14. November 2016 tek me gruppe-bilete av alle som vel å bu på Voss grunna nærleik til natur. Verdiskapning på Voss ligg i at folk ynskjer å bu og jobbe her. Dette vil me syna politikarane no når dei snart skal velje tiltak for å dempa flaumtoppane.

Les mer