12/11/2016

Innspel frå FNF

Kraftverk som finansiering er ikkje lovleg i verna vassdrag, også i fylge den nye energimeldinga.

20/10/2016

Innspel frå Voss Jeger- og Fiskarlag

Nokre år etter flaumsenkinga av Vangsvatnet i 1991 var Vossolaksen i praksis utrydda. Den gong vart anleggsarbeida gjennomført utan noko som helst form for vernetiltak for den verdifulle laksebestanden i vassdraget.