Innspel frå FNF

FNF peker på fakta som viser at kraftutbygging som finansiering av flomsikring er ulovleg i verna vassdrag, også i fylge den nye energimeldinga. Samt at finansiering av tiltaka kan gjerast på enklare måtar.

FNF sitt innspel til flaumsikring i Vossovassdraget kan i heilheit lesast her.

FNF Hordaland er et samarbeidsforum for natur- og friluftsorganisasjoner i Hordaland, som arbeider for å ta vare på natur- og friluftsinteressene i fylket. Per i dag er det 10 organisasjoner tilsluttet FNF Hordaland: Bergen og Hordaland Turlag (DNT), Naturvernforbundet Hordaland, Norges Jeger- og Fiskerforbund Hordaland, Bergen og Omland Friluftsråd, Norsk Ornitologisk Forening Bergen lokallag, Hordaland fylkeskystlag, Norsk Botanisk Forening Vestlandsavdelingen, Syklistenes Landsforening Bergen og omegn, Voss Utferdslag (DNT) og Voss Kajakklubb. Sammen representerer organisasjonene rundt 39.000 medlemmer i fylket.