flom-terje-nesthus

Høyring om flaumsikring Vossovassdraget

16. februar 2017 skal kommunestyret på Voss staka ut vegen vidare for flaumsikring i Vossovassdraget. Høyringsfristen gjekk nyleg ut, og her finn ein dei ulike laga sine fråsegner:

https://drive.google.com 

Foto: Terje Nesthus