beregning-av-flomveier

Modell for flomsikring

Arealplanlegging som forebygging mot flom krev kunnskap om flommen sine vegar. Slik kan ein også gjere effektive sikringstiltak uten å skada naturen meir enn naudsynt.

Årets Fyrlyktpris gjekk til til Nedre Eiker kommune. Der har geodataingeniør Rune Bratlie utvikla ein modell for flomsikring. Programmet bygger på en terrengmodell over kommunens kartdata og data fra NVE over aktuelle vassdrag.

Eksempel på bruk (utdrag frå rapporten):

Flomveier og eksisterende bebyggelse Veiavangen ungdomsskole fikk betydelige vannskader under Frida. Skolen ligger høyt plassert i terrenget, godt utenfor rekkevidde fra vassdrag. Skoleområdet er imidlertid asfaltert, og overflatevannet blir ledet mot to små sluk utenfor skolens inngangsparti. Kapasiteten på overvannssystemet viste seg utilstrekkelig, og vannet fløt inn i bygningen. Det er av interesse å finne ut hvor stort areal som leder vann inn mot bygningen, og hva slags overflater dette arealet omfatter. D8opt/SFD-analyse ved inngangspartiet antyder et akkumulert tilrenningsareal på 10.9 dekar. Detaljerte feltberegninger viser imidlertid at vannet akkumuleres fra et areal på nærmere 13.9 dekar (Figur 4). Det fremkommer ved rasteranalyse i flybilder at kun 41.5 % av dette arealet er biotisk, hovedsakelig dekket av grønne plener med moderat infiltrasjonsevne. Det øvrige arealet, 58.5 %, dekkes nesten utelukkende av harde overflater som asfalt, betong og takbelegg. Ved kraftig nedbør vil avrenning mot skolen dermed være karakterisert av hurtig rennende vann med liten infiltrasjon til terreng.

beregning-av-flomveier-3

Les meir om programmet her: Beregning-av-flomveier.pdf