Foto_Oystein-Bjorke

Full flaumsemje: Raundalselva får renne fritt

På kommunstyremøte 16. februar 2017 slutta representane seg til å sjå bort frå kraftutbygging i Raundalselva. NVE skal utgreie tiltak for flomforebygging, og dette vil iflg NVE vere klart i mars 2018. Det vart også sett saman eit arbeidsutval frå Voss kommune si side, beståande av: Hans-Erik Ringkjøb (Ap), Sigbjørn Hauge (Sp), Arnfinn Gjerdåker (SV) og Iril Schau Johansen (H).

Med dette ser det ut som Raundalselva får renne fritt, i tråd med nasjonal verneplan. Sjå full artikkel i Avisa Hordaland: https://www.avisa-hordaland.no/full-flaumsemje/s/5-132-230895