Brosjyre-framside

Denne brosjyren frå 1984 tek utgangspunkt i beskriv verneverdiane i området Raundalen-Flåmsdalen. Utgitt av den gong Vestlandske Naturvernforening med stønad frå Miljøverndepartementet, Statens Naturvernråd og Bergen Bank.

Sjå brosjyren her: Flaam-Raundalen-Fjell-Til-Fjord.pdf