Verdiskapning i Raundalen 2010

I april 2010 inviterte Voss kommune til folkemøte i Raundalen. Agenda var presentasjon av denne rapporten: Verdiskapning-i-Raundalen.pdf

Rapporten skildrar ein fråflytningstrua dal som no kan bli redda av kraftutbygging. Utbygginga skal gi ny veg til dalen og sikra grunneigarar inntekter i hundre-millionars-klassen.