Varig vern av Vossavassdraget

På 80-talet avslørte BKK planar om stortilt kraftutbygging i Raundalen. Planane omfatta mellom anna ein gigant-oppdemming av Elvamotet, samt fleire takrenneprosjekt og kraftstasjonar nedover i vassdraget.

Denne brosjyren frå 1984 beskriv verneverdiane i vassdraget. Utgitt av den gong Vestlandske Naturvernforening med stønad frå Miljøverndepartementet og Bergen Bank.

Sjå brosjyren her: Varig-Vern-Av-Vossavassdraget.pdf