Engelskmannen Andy Phillips er av dei som har vortne lokka til Voss av Raundalselva. Han har vore tilsett på Voss Rafting Senter i sommarhalvåret medan han på vinteren har valfarta til andre verdsdelar med elvekajakken sin. No har han slått seg ned på Voss og har fast jobb i Nordsjøen. Med denne videoen kan me fylgja han gjennom heile Raundalen, og sjå elva frå Mjølfjell til Palmafossen.