floodplains

Bærekraftig flomsikring – sjå lettfatteleg og lærerik video om floodplains her: