31/01/2017

Vernebrosjyre 2017: Berekraftig flaumsikring i Vossavassdraget

Raundalselva har vore under fleire åtak for vasskraftutbygging. Etter framlegga frå energiselskapa i 2016-2017 såg me behov for ei ny opplysningsbrosjyre. Den tek for seg eit overordna fokus på kor viktig Vossovassdraget med Raundalselva er for reiselivet, bulysta og næringslivet på Voss.

20/10/2016

Innspel frå Voss Jeger- og Fiskarlag

Nokre år etter flaumsenkinga av Vangsvatnet i 1991 var Vossolaksen i praksis utrydda. Den gong vart anleggsarbeida gjennomført utan noko som helst form for vernetiltak for den verdifulle laksebestanden i vassdraget.