19/01/2017

Skog og flaumdemping

Trygve Refsdal: Kanskje me også på Voss bør setja pris på naturområda våre, og ikkje berre tenkja på teknikk, tunellar og dammar. Om dei tala som våre flaumutgreiingar byggjer på skulle vera rette, så vil skoggrensa stiga med om lag 600 høgdemeter fram mot år 2100. Om så skjer, så vil tilgroinga koma naturleg. Heilt gratis. Fyrst vier, selje og rogn, så bjørk og fure og gran, kanskje mest av det siste.

07/09/2016

Lesarinnlegg: Flaumar på nytt

Trygve Refsdal: I tillegg vil skog og ein rikare markvegetasjon, strølag og jordsmonn gje oss ei større evne til å ta i mot høg nedbør og halda på vatnet ei tid. Også det vil virka dempande på flaumtoppar.