22/01/2011

Faktaark Raundalselva 2011

Faktaark Raundalselva 2011 Naturvernforbundet utabeida i 2011 dette faktaarket som fortel om verneverdiane til Raundalselva og kvifor det er viktig å halde på denne statusen. Faktaark-om-Raundalselva.pfd

22/04/2010

Verdiskapning i Raundalen 2010

Denne rapporten skildrar ein fråflytningstrua dal som no kan bli redda av kraftutbygging. Utbygginga skal gi ny veg til dalen og sikra grunneigarar inntekter i hundre-millionars-klassen.