22/01/1984

Vernebrosjyre 1984

Denne brosjyren frå 1984 beskriv verneverdiane i Vossavassdraget, lenge før ekstremsporten gjorde sitt inntog i bygda.