30/10/2016

Sterke opplevingar, eller berre rør?

I STADEN BURDE Voss kommune­ vera solidarisk med kultur- og reiselivet sitt. Her er det inovasjonskraft og stå-på-vilje. Dette miljøet er med på å skapa eit interessant miljø å etablera seg i også for kunnskapsbedrifter av ymse slag.