12/11/2016

Innspel frå FNF

Kraftverk som finansiering er ikkje lovleg i verna vassdrag, også i fylge den nye energimeldinga.