22/01/1984

Flåmsdalen Raundalen frå fjord til fjell

Denne brosjyren frå 1984 tek utgangspunkt i beskriv verneverdiane i området Raundalen-Flåmsdalen. Utgitt av den gong Vestlandske Naturvernforening med stønad frå Miljøverndepartementet, Statens Naturvernråd og Bergen Bank.