Millionbutikk for Voss

Millionbutikk for Voss Artikkel i Avisa Hordaland 26. oktober 2016: Veko er blitt millionbutikk. Ekstremsportveko, Voss Vind og Voss Active nådde i 2015 samla omsetningstal på nær 44 millionar kroner. Bedriftene er starta opp av folk frå samme miljø, som har gjort leiken til eit samfunnsnyttig levebrød. Dei samarbeider, speler på kvarandre sine unike kvalitetar. Voss Active…

Les mer

Sterke opplevingar, eller berre rør?

I STADEN BURDE Voss kommune­ vera solidarisk med kultur- og reiselivet sitt. Her er det inovasjonskraft og stå-på-vilje. Dette miljøet er med på å skapa eit interessant miljø å etablera seg i også for kunnskapsbedrifter av ymse slag.

Les mer

Norges Naturvernforbund inspiserer Raundalselva

Norges Naturvernforbund inspiserer Raundalselva På tysdagen i Ekstremsportveko fekk leiar i Noregs Naturvernforbund seg ein padletur for å sjå den vakre elva på nært hold. Han vart ikkje mindre motivert for å fortsetja arbeidet med vern etter turen med Dag Sandvik i Kayak Voss. Sjå bileta frå turen:

Les mer